سرگروه آموزشی پایه سوم

آموزش پرورش بخش پاپی

سرگروه آموزشی پایه سوم

آموزش پرورش بخش پاپی

نمونه سوال هدیه آسمانی آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۳۳

آزمون علوم پایه سوم ابتدایی

نمونه سوال علوم آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۳۱

نمونه سوال ریاضی پایه سوم

نمونه سوال ریاضی آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند

نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۹

نمونه سوال اجتماعی پایه سوم

نمونه سوال اجتماعی آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۷

مفهوم کسر درس ریاضی پایه سوم

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۶

کار در خانه درس ریاضی

کار در خانه ریاضی پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۵

آزمون علوم پایه سوم

آزمون عملکرد علوم پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۳

آزمون ریاضی

آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند

انتظارات آموزشی از درس 3 تا 5 درس اجتماعی پایه سوم 

برای دانلود بر روی عکس زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند