سرگروه آموزشی پایه سوم

آموزش پرورش بخش پاپی

سرگروه آموزشی پایه سوم

آموزش پرورش بخش پاپی

۲۰ مطلب با موضوع «پایه سوم» ثبت شده است

۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۳۳

آزمون علوم پایه سوم ابتدایی

نمونه سوال علوم آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۳۱

نمونه سوال ریاضی پایه سوم

نمونه سوال ریاضی آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند

نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۹

نمونه سوال اجتماعی پایه سوم

نمونه سوال اجتماعی آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۷

مفهوم کسر درس ریاضی پایه سوم

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۶

کار در خانه درس ریاضی

کار در خانه ریاضی پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۵

آزمون علوم پایه سوم

آزمون عملکرد علوم پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۳

آزمون ریاضی

آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند

انتظارات آموزشی از درس 3 تا 5 درس اجتماعی پایه سوم 

برای دانلود بر روی عکس زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید 

لینک دانلود 

فاطمه فولادوند