سرگروه آموزشی پایه سوم

آموزش پرورش بخش پاپی

سرگروه آموزشی پایه سوم

آموزش پرورش بخش پاپی

۱۱ مطلب با موضوع «پایه سوم :: آزمون ریاضی» ثبت شده است

۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۳۱

نمونه سوال ریاضی پایه سوم

نمونه سوال ریاضی آموزشگاه قلم چی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۷

مفهوم کسر درس ریاضی پایه سوم

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۶

کار در خانه درس ریاضی

کار در خانه ریاضی پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند
۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۳

آزمون ریاضی

آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

فاطمه فولادوند

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید 

لینک دانلود 

فاطمه فولادوند

برای دانلود از لینک زیر استفاده نمایید

لینک دانلود  

فاطمه فولادوند
فاطمه فولادوند

نمونه سوالات پایه سوم درس ریاضی برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

لینک دانلود

فاطمه فولادوند

دانلود نمونه سوالات پایه سوم برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید 

لینک

فاطمه فولادوند

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید 


لینک دانلود

فاطمه فولادوند